Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) – med mulighed for mere

Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni (EDMK), tilbyder:

 

STU-forløb

Erhvervsuddannelser med socialpædagogisk og psykologisk støtte

(Ny-mesterlære)

Uddannelsesforberedelse i individuelle forløb

Kompetenceafklaring

Alle uddannelser foregår efter princippet om ikke-boglig mesterlære i

praksisfællesskaber med bl.a. sidemandsoplæring

#VORES EDMK

    -Den legende vej til din uddannelse

Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni  CVR-nr.: 31579279  Falkevej 26,  3400 Hillerød   edmk@edmk.dk,  Tlf. 48 24 05 00 CVR.:31579279