Erhvervsrettet 10 & 11 skoleår

 

 

 

 

Fokus:

Varighed: 1 år

Elever pr. klasse: 6

Antal timer pr. uge: 28

Uddannelsesstart:

1. august og 1. januar

EDMK tilbyder mulighed for 10. eller 11. skoleår som et 1-årigt

kompetenceudviklingsforløb for unge, der skal forberedes til erhvervsvalg og uddannelse

 

Forløbet er tilrettelagt for unge, der har behov for et alternativ til folkeskolens 10. eller 11. skoleår, eller et grundigt og kompetencegivende afklaringsforløb.

 

Alle elever vil blive tilbudt dansk, matematik og engelsk efter personligt

behov, niveau og motivation. Der vil være mulighed for afgangsprøver i disse fag i samarbejde Skolen for Musik og Teater, der har eksamensretten.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevens individuelle valg af forskellige fag- og interesseområder. Undervisningen er tilrettelagt som en forberedelse til Erhvervsskolen.

 

Eleverne får mulighed for at deltage i undervisningen på EDMK’s faglinjer

med henblik på at afklare kompetencer og uddannelsesmuligheder.

 

Eleven vælger mellem følgende linjer:

Køkkenlinjen

Musikproduktion

Spil- og Medieproduktion

Ejendomstekniklinjen

Autolinjen